doc. Ing. Juraj NIČ, PhD.

ekológia lesa, fytocenológia a lesnícka typológia

TU zvolen, blok C, 4. poschodie, č. dv. 404
tel.:  +45-5206230
e-mail:
nic@vsld.tuzvo.sk


doc. Ing. Eva Križová, PhD.

fytocenológia, produkčná ekológia lesných spoločenstiev, dynamika lesných eko-systémov a sekundárna sukcesia

TU zvolen, blok C, 3. poschodie, č. dv. 317
tel.:  +45-5206232
e-mail:
krizova@vsld.tuzvo.sk


Ing. Karol Ujházy, PhD.

fytocenológia, lesnícka typológia, dynamika vegetácie

TU zvolen, blok C, 3. poschodie, č. dv. 317
tel.:  +45-5206232
e-mail:
ujhazy@vsld.tuzvo.sk

 

274217766 ICQ webmaster
e-mail: admin@kchajd.sk

Powered by Etomite CMS.