Registrácia prebehla úspešne, hosting bude vytvorený do 10 minút.

FTP: freehosting.antik.sk, Login: webmaster@fytocenologia.atknet.sk

Zmeniť heslá a vytvoriť databázu môžete v DTC Client Panel

Adresa databázy MySQL: localhost

Prihlasovacie meno do DTC Client panel: fytocenologia.atknet.sk

Powered by Etomite CMS.